Podpisuj elektronicznie pliki PDF

Przygotuj i wyślij dokumenty do podpisu elektronicznego za pomocą kilku kliknięć, a następnie śledź postępy. Jest to proste i bezpłatne*

Podane informacje będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

JAK PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE DOKUMENT PDF:

Wybierz plik do podpisania

Wybierz dokument, który chcesz podpisać elektronicznie online. Przeciągnij i upuść plik lub wybierz plik zapisany na komputerze albo w systemie przechowywania w chmurze.

Wprowadź dane podpisującego

Zarejestruj imię i nazwisko podpisującego oraz jego adres e-mail. Wskaż gdzie w pliku PDF podpis ma zostać dodany, umieszczając pola w dokumencie.

Prześlij do podpisu

Podpisujący otrzyma e-mail z prośbą o podpis. Następnie może kliknąć łącze i przejrzeć dokument.

Podpisz i pobierz

Podpisujący może skonfigurować swój podpis, a następnie podpisać dokument. Po wprowadzeniu wszystkich podpisów podpisany dokument będzie dostępny do pobrania.

CZY WIESZ, ŻE...?

Popisy elektroniczne, ewolucja podpisów cyfrowych

Podpisy elektroniczne internetowe są prawnie wiążącym sposobem uzyskania zgody wielu stron. Są używane głównie podczas współpracy z innymi osobami. Podpis cyfrowy jest lokalnym narzędziem do podpisywania. Twoje dane są rejestrowane w certyfikacie, który wykorzystuje algorytmy matematyczne do tworzenia unikalnego cyfrowego odcisku palca.

Dowiedz się więcej o tym, jak podpis elektroniczny jest prawnie wiążący i bezpieczny

Rzetelność

Wszystkie pliki z podpisem elektronicznym udostępniane są użytkownikom za pośrednictwem skrzynki odbiorczej Soda PDF. Śledź dokumenty, które zostały podpisane, kiedy zostały podpisane i przez kogo lub bądź na bieżąco z postępem dokumentów oczekujących na podpis elektroniczny. Utwórz darmowe konto Soda PDF, aby uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej!

Zgodność

Różne przepisy obowiązują na całym świecie w celu ułatwienia handlu za pomocą podpisów elektronicznych i zapisów cyfrowych. Przepisy te gwarantują ważność i moc prawną podpisów elektronicznie stosowanych do umów na całym świecie.

Audyt

Podpis elektroniczny zawiera najbardziej kompleksowe elektroniczne podsumowanie dowodów dotyczących transakcji internetowych. Cyfrowo podpisane e-zapisy zawierają wbudowany audyt całego procesu e-podpisu, umożliwiający weryfikację autentyczności podpisanych dokumentów.

Szyfrowanie

Miej pewność, że zawsze będziesz wiedział, gdzie są wszystkie podpisane przez Ciebie umowy: masz do nich łatwy i bezpieczny dostęp. Podpisy elektroniczne są prawnie wiążące i mają taką samą moc jak podpis odręczny, a ponadto są bardzo bezpieczne i praktycznie niemożliwe do podrobienia.

Poświadczenie

Nasze inteligentne narzędzie do podpisów elektronicznych wykorzystuje adresy e-mail nadawcy i osoby podpisującej do uwierzytelniania podpisów elektronicznych. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo, jedynym sposobem uzyskania dostępu i podpisania paczek jest osobista poczta e-mail, co gwarantuje, że tylko wyznaczona osoba lub osoby podpisujące mogą wyświetlać i edytować dokumenty.

Pozwolenia

Istnieje kilka rodzajów uprawnień. Jako nadawca Twoje uprawnienia będą się różnić od uprawnień osoby podpisującej. Podczas gdy osoby podpisujące mają wyłącznie możliwość podpisywania dokumentów, nadawcy otrzymują uprawnienia administracyjne i dostęp, co pozwala im edytować, weryfikować i śledzić postęp dokumentów z podpisem elektronicznym.

*Mogą obowiązywać limity wielkości i dziennego użycia