Thêm Dấu Chìm vào PDF

Soda PDF cho phép bạn bảo vệ các trang PDF của bạn tránh bị đạo văn bằng cách thêm các dấu chìm tùy chỉnh. Nó là một cách rất hay để tránh bị xâm phạm bản quyền.

Thả Các Tập Tin Ở Đây Chạm vào để thêm tập tin
{{insertModel.errorMessage}}
Tải lên {{insertModel.progress}} % Inserting...
1

Nguồn

Văn bản Tập tin

Phông chữ

Cỡ Phông Chữ

B I

Chọn tập tin

{{insertModel.iconName | limitTo: 21}} ... X
{{insertModel.iconUploadErrorText}}

Số Trang

Tỉ Lệ Tuyệt Đối

2

Phạm Vi Trang

{{insertModel.rangeErrorText}}
3

Hình thức

Xoay

Độ đục

Cách thêm dấu chìm

Chọn Tập Tin

Chọn một tài liệu bằng cách tải lên từ máy tính, hoặc một dịch vụ lưu trữ đám mây chẳng hạn như Google Drive hoặc Dropbox. Bạn cũng có thể kéo và thả tập tin của bạn vào hộp để tải lên.

Định dạng dấu chìm

Chèn văn bản bạn muốn sử dụng, hoặc tải một hình ảnh lên để sử dụng làm dấu chìm! Sau đó bạn sẽ có thể chọn thuộc tính của dấu chìm, chẳng hạn như phông chữ, cỡ, xoay, độ mờ, và vị trí trên trang. Bạn cũng có thể chọn dấu trang sẽ xuất hiện trên các trang nào.

Tải xuống hoặc gửi liên kết qua email

Để truy cập tài liệu của bạn, hãy tải nó xuống máy tính của bạn và xem trong trình duyệt. Chúng tôi cũng có thể email cho bạn một liên kết đến tài liệu của bạn, liên kết này sẽ có giá trị trong 24 giờ.

Bạn có biết?

Dấu chìm không phải là vĩnh viễn

Bạn không muốn có dấu chìm nữa? Nó không phải kiểu bạn muốn? Nếu dấu chìm của bạn được thêm vào bằng công cụ của chúng tôi, nó sẽ được cho biết như thế trong một tài liệu PDF và có thể được dễ dàng xóa bỏ dùng phần mềm PDF như Soda PDF Desktop hoặc Soda PDF Online. Nếu tập tin của bạn đã được chuyển thành định dạng PDF dùng một loại phần mềm khác, chẳng hạn như một công cụ soạn thảo văn bản, dấu chìm có thể là không xóa được.

Tìm hiểu thêm về dấu chìm

Hình ảnh hoặc văn bản

Dấu chìm không chỉ giới hạn ở văn bản. Bạn có thể sử dụng hình ảnh, chẳng hạn như logo công ty hoặc sản phẩm, làm dấu chìm trong tài liệu.

Trang lẻ hoặc chẵn

Sử dụng tùy chọn "tập hợp con" ở Phạm Vi Trang để chỉ áp dụng dấu chìm cho các trang lẻ hoặc chẵn trong tài liệu, và để công cụ của chúng tôi thực hiện công việc cho bạn.

Các lớp dấu chìm

Tài liệu PDF của bạn là tài liệu phức tạp – nó có các tầng. Chọn tùy chọn "Trên Trang" hoặc "Sau Trang" để cho biết vị trí của "tầng" dấu chìm so với nội dung còn lại trong tài liệu. Nếu bạn đặt dấu chìm trên trang, và nó có độ đục hết mức, nó sẽ che văn bản hoặc hình ảnh đằng sau. Nếu bạn đặt nó đằng sau trang, các yếu tố khác sẽ được đặt lên trên dấu chìm.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày