Thêm Số Bates vào Tài Liệu PDF

Thêm số dấu Bates trực tuyến vào các tài liệu pháp lý của bạn một cách dễ dàng.

Thả Các Tập Tin Ở Đây Chạm vào để thêm tập tin
{{insertModel.errorMessage}}
Tải lên {{insertModel.progress}} % Inserting...
1

Các trang cần chèn

2

Thiết Lập Bates

3

Vị trí

Cách thêm Số Bates:

Tải tập tin của bạn lên

Chọn một tập tin bạn muốn lập chỉ mục bằng cách tải một tập tin lên từ máy tính của bạn hoặc kéo và thả một tập tin vào hộp. Bạn cũng có thể tải một tập tin lên từ một dịch vụ lưu trữ đám mây chẳng hạn như Google Drive hoặc Dropbox.

Định dạng Số Bates của bạn

Tùy chỉnh Số Bates bằng cách thêm và sửa văn bản hoặc chọn một hình ảnh cần sử dụng. Bạn có thể chọn dấu của bạn sẽ xuất hiện thế nào, nó sẽ xuất hiện ở trang nào, và nó sẽ nằm ở đâu trên trang.

Xem & Tải Xuống

Truy cập tập tin PDF bạn đã lập chỉ mục bằng cách tải nó xuống máy tính của bạn và xem trong trình duyệt. Chúng tôi cũng có thể email cho bạn một liên kết đến tập tin PDF của bạn, liên kết này sẽ chỉ có giá trị trong 24 giờ.

Bạn có biết?

Số Bates Kỹ Thuật Số thay thế cho dấu Bates thủ công

Số Bates thường được sử dụng để dán nhãn và xác định một loạt các tài liệu pháp lý. Nó là phương pháp tổ chức được hầu hết các công ty luật ở Mỹ chọn dùng. Trước đây, Số Bates được áp dụng bằng cách đóng dấu thủ công, nhưng với sự trỗi dậy của phương pháp đánh số điện tử dễ hơn và nhanh hơn trong các tập tin PDF và tài liệu in khác, đóng dấu bằng tay đang trở nên hiếm hơn.

Tìm hiểu thêm về Số Bates

Số Trang hay Số Bates?

Hầu hết mọi người đều quen với việc sử dụng số trang để xác định trang, nhưng dấu Bates để làm gì? Số Bates được dùng để lập chỉ mục các trang trong một nhóm nhiều tài liệu, thường là các tài liệu pháp lý, để dễ nhận biết và truy xuất.

Các Tùy Chọn Định Dạng Khác

Không có đủ tùy chọn định dạng trong công cụ Đánh Số Bates miễn phí của chúng tôi? Hãy thử sử dụng Soda PDF Desktop hoặc Soda PDF Online để truy cập thêm các tùy chọn định dạng Số Bates, bao gồm xóa số dấu bates.

Đóng Dấu Bates

Kiểm soát chính xác vị trí bạn muốn đóng dấu Bates. Hệ thống Đánh Số Bates của chúng tôi cho phép bạn chọn các trang nào cần lập chỉ mục và dấu sẽ xuất hiện ở đâu trên trang.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày