CHUYỂN EXCEL THÀNH PDF

Soda PDF cho phép bạn chuyển các bảng tính Excel thành PDF cho dù bạn đang ở đâu, trên bất kỳ thiết bị nào.

Thả Các Tập Tin Ở Đây Chạm vào để thêm tập tin
{{model.errorMessage}}
Tải lên {{model.progress}} % Converting... {{model.progress}} %

CÁCH CHUYỂN EXCEL THÀNH PDF

Chọn một tập tin

Chọn tập tin bạn muốn chuyển bằng cách kéo và thả nó vào hộp, hoặc tải một tập tin lên từ máy tính của bạn hoặc một dịch vụ lưu trữ đám mây chẳng hạn như Google Drive hoặc Dropbox.

Xem và tải xuống

Để xem tập tin PDF của bạn, hãy tải nó xuống máy tính của bạn và mở ra trong trình duyệt. Chúng tôi cũng có thể email cho bạn một liên kết đến tập tin của bạn, liên kết này sẽ cho phép bạn truy cập nó trong 24 giờ.

Bạn có biết?

Vọc các tùy chọn in của bạn

Cách tập tin .xls của bạn xuất hiện trong tài liệu PDF đã chuyển được quy định bởi các tùy chọn "in" khác nhau trong Excel. Trước khi chuyển tập tin của bạn từ Excel, bạn có thể định dạng các tùy chọn chẳng hạn như cài đặt khu vực in, chèn ngắt trang, và điều chỉnh hướng trang, kích thước, viền và tỉ lệ trong tài liệu Excel để thay đổi cách tập tin PDF của bạn sẽ xuất hiện một khi nó đã được chuyển.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHUYỂN TỪ EXCEL THÀNH PDF

Từ bảng thành trang

Các bảng tách riêng, các trang tách riêng! Khi chuyển từ Excel thành PDF, mọi bảng tính trong tập tin xlsx của bạn sẽ được chuyển thành một trang riêng trong tài liệu PDF mới của bạn.

Không có thêm công thức

PDF là một định dạng tĩnh, và do đó không chứa bất kỳ công thức nào. Khi bạn chuyển từ Excel thành PDF, các công thức Excel sẽ không được mang sang PDF, do đó nếu bạn sửa nội dung của một bảng, kết quả từ các phép tính trước đó trên Excel sẽ không thay đổi.

Trở lại Excel

Bạn có thể dễ dàng chuyển tập tin của bạn trở lại Excel để thay đổi dữ liệu của bạn và làm việc lại với các công thức. Công cụ chuyển PDF thành Excel trực tuyến miễn phí của chúng tôi sẽ lo mọi việc cho bạn!

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày