KẾT HỢP PDF TRỰC TUYẾN

Chưa bao giờ việc kết hợp các tập tin của bạn lại dễ như thế. Với Soda PDF, bạn có thể kết hợp nhiều tập tin thành một tập tin PDF duy nhất. Dễ dàng và miễn phí*

Gộp tập tin PDF trực tuyến - dễ dàng và miễn phí*


 

CÁCH KẾT HỢP TẬP TIN PDF

Upload PDF

Chọn các tập tin cần Kết Hợp

Chọn các tập tin bạn muốn kết hợp từ máy tính hoặc một dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox.

Combine desired PDF files

Điều chỉnh thứ tự của các tập tin

Một khi các tập tin đã được tải lên hệ thống của chúng tôi, nó sẽ cho phép bạn thay đổi thứ tự các tập tin PDF của bạn.

Download merged PDF

Gửi tập tin qua Email

Khi bạn kết hợp tập tin của bạn, bạn có thể gửi nó trực tiếp đến email của bạn hoặc tải xuống máy tính của bạn và xem trong trình duyệt.

Việc kết hợp các tập tin không làm thay đổi định dạng của tập tin.

Khi kết hợp nhiều tập tin với nhau, bạn duy trì kích thước và hướng của tất cả các trang trong các tập tin gốc. Nếu cần, bạn có thể thực hiện thay đổi đối với tài liệu, chẳng hạn như thay đổi thứ tự của các trang. Trước hoặc sau khi kết hợp 2 tập tin PDF trở lên, bạn có thể sử dụng công cụ Tách để xóa gỡ bất kỳ trang nào trong các tài liệu gốc của bạn mà bạn không cần trong bản cuối cùng.

TÌM HIỂU THÊM VỀ KẾT HỢP TẬP TIN

Nhập Hàng Loạt

Với công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, không có giới hạn về số lượng tập tin bạn có thể nhập một lần. Tính năng nhập hàng loạt cho phép bạn kết hợp nhiều tập tin một lần.

Kết Hợp Trực Tuyến

Bạn muốn kết hợp các tập tin khi đang di chuyển? Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Soda PDF Online hoàn chỉnh và kết hợp các tập tin của bạn trong bất kỳ trình duyệt nào, trên bất kỳ thiết bị nào. Miễn phí!

Làm việc ngoại tuyến

Kết hợp các tập tin PDF thậm chí không cần truy cập internet. Tải ứng dụng Soda PDF cho desktop xuống để làm việc ngoại tuyến.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày