TRÌNH BIÊN TẬP PDF

Tùy chỉnh các tập tin PDF của bạn bằng các công cụ biên tập đa dạng của chúng tôi

Thả Các Tập Tin Ở Đây Chạm vào để thêm tập tin
{{model.errorMessage}}
Tải lên {{model.progress}} %

CÁCH SỬA PDF:

Choose a PDF file

Chọn một tập tin

Chọn một tập tin PDF cần sửa bằng cách tải nó lên từ máy tính, hoặc thông qua một dịch vụ lưu trữ đám mây chẳng hạn như Google Drive hoặc Dropbox. Nếu bạn có sẵn tập tin, chỉ cần kéo và thả nó vào hộp để tải lên.

Open Soda PDF

Mở trong Soda PDF Online

Khi bạn tải tập tin lên, nó sẽ mở ra trong Soda PDF Online, ứng dụng trực tuyến hoàn chỉnh của chúng tôi. Khi đó, hãy quan sát và khám phá tất cả các tính năng tuyệt vời của chúng tôi!

Edit PDF online

Dùng Thử Miễn Phí

Dùng thử Trình Biên Tập PDF miễn phí! Chỉ cần tạo một tài khoản Soda PDF trực tuyến để truy cập phiên bản dùng thử trực tuyến của bạn và tìm hiểu cách sửa tập tin PDF và biến nó thành của riêng bạn.

BẠN CÓ BIẾT?

Định dạng PDF đã thay đổi và phát triển

Các khả năng của PDF đã thay đổi và phát triển rất nhiều qua nhiều năm – nhưng một số người vẫn có quan niệm sai là PDF là một định dạng tĩnh không thể sửa. Trình Biên Tập PDF của chúng tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng điều đó hoàn toàn không chính xác. Sửa PDF bằng cách xử lý các trang của nó, dùng các công cụ chẳng hạn như Trích Xuất để xóa gỡ các trang hoặc hình ảnh trong tập tin PDF có hiệu lực của bạn, hoặc thậm chí Thay Thế các trang nhất định bằng các trang từ các tài liệu khác. Tách các trang từ tài liệu PDF của bạn thành các tập tin riêng biệt, hoặc Kết Hợp các tài liệu khác nhau thành một! Ngoài ra, bạn cũng có thể sửa nội dung của các trang bằng cách sửa văn bản, hình ảnh, hình động, và bố cục trang.

TÌM HIỂU THÊM VỀ TRÌNH BIÊN TẬP PDF

Sửa trang

Di chuyển và xóa các trang trong tài liệu nếu bạn muốn! Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trang, xóa gỡ trang, hoặc thêm trang mới. Định dạng bố cục trang, lề, hình nền, và cỡ trang. Xử lý thêm bằng cách sử dụng công cụ Trích Xuất để trích xuất các trang từ tài liệu có hiệu lực của bạn, hoặc công cụ Tách để biến các trang cụ thể thành các tài liệu độc lập.

Sửa nội dung

Chèn văn bản vào bất kỳ đâu trong tài liệu PDF của bạn và chọn kiểu phông chữ bạn muốn từ danh sách nhiều lựa chọn. Bạn cũng có thể chọn thuộc tính phông chữ (ví dụ in đậm, in nghiêng, gạch dưới, v.v.), cũng như cỡ phông chữ. Thêm hoặc tạo hình ảnh cho bắt mắt, sau đó sử dụng các công cụ Thước Kẻ và Lưới để căn thẳng và điều chỉnh các đối tượng trong tập tin PDF của bạn.

Xử lý tài liệu

Xử lý và chia sẻ tài liệu của bạn với mọi người! Sử dụng công cụ Nén để giảm kích thước tập tin và giúp dễ phân phối điện tử hơn. Để nén tài liệu của bạn, chỉ cần chọn "Giảm Kích Thước Tập Tin" từ trình đơn Tập Tin.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày