CHUYỂN PDF THÀNH EXCEL

Ứng dụng Soda PDF Desktop và web cho phép bạn chuyển bất kỳ tập tin PDF nào thành một bảng tính Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Thả Các Tập Tin Ở Đây Chạm vào để thêm tập tin
{{model.errorMessage}}
Tải lên {{model.progress}} % Converting... {{model.progress}} %

CÁCH CHUYỂN PDF THÀNH EXCEL

{{model.errorMessage}}

Chọn một tập tin

Chọn một tập tin PDFt ừ máy tính của bạn hoặc kéo và thả nó vào hộp để tải lên. Bạn cũng có thể tải một tập tin lên từ một dịch vụ lưu trữ đám mây chẳng hạn như Google Drive hoặc Dropbox.

Xem và tải xuống

Một khi tập tin của bạn đã được chuyển đổi, truy cập tài liệu Excel của bạn bằng cách tải nó xuống máy tính của bạn và xem trong trình duyệt. Chúng tôi cũng có thể email cho bạn một liên kết đến tài liệu của bạn, liên kết này sẽ chỉ có thể truy cập trong 24 giờ.

Bạn có biết?

Các trang PDF sẽ chuyển thành các bảng tính Excel

Công cụ chuyển đổi thông minh của chúng tôi có thể đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ từ PDF thành Excel. Khi bạn chuyển tài liệu PDF thành một tập tin Excel, mọi trang trong tập tin PDF của bạn sẽ được chuyển thành một bảng tính Excel riêng. Công cụ chuyển PDF thành Excel trực quan của chúng tôi còn có thể nhận biết các hàng và cột của các bảng trong tài liệu PDF của bạn và chuyển chúng thành các bảng trong tập tin Excel mới. Nếu tài liệu PDF của bạn ban đầu được chuyển từ một tài liệu Excel, thì tài liệu mới của bạn sẽ rất giống với tài liệu gốc. Bạn sẽ có thể sửa tập tin Excel đã chuyển, như thể nó luôn là tài liệu Excel.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHUYỂN TỪ PDF THÀNH EXCEL

Định dạng được giữ nguyên

Định dạng của tập tin PDF sẽ được giữ nguyên trong tập tin Excel mới. Các cell trắng sẽ được chèn vào để thay thế cho các khoảng trống từ tài liệu PDF, và các màu, viền, và phông chữ gốc từ tài liệu PDF của bạn sẽ được giữ nguyên.

Không có công thức tạo lại

Vì tài liệu PDF không chứa bất kỳ công thức toán học nào, sẽ không có công thức nào được tái tạo trong tài liệu Excel đã chuyển.

Chuyển trở lại thành PDF

Bạn nhớ bản PDF cũ? Một khi tập tin Excel đã được sửa, bạn có thể chuyển nó trở lại thành tài liệu PDF dùng công cụ chuyển Excel thành PDF trực tuyến, miễn phí của chúng tôi.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày