CHUYỂN PDF THÀNH PPT

Quy trình chuyển các tập tin PDF thành PowerPoint có thể được thực hiện một cách nhanh chóng bằng Soda PDF. Bạn có thể sử dụng tính năng này cả trên desktop và trực tuyến.

Thả Các Tập Tin Ở Đây Chạm vào để thêm tập tin
{{model.errorMessage}}
Tải lên {{model.progress}} % Converting... {{model.progress}} %

CÁCH CHUYỂN PDF THÀNH PPT

{{model.errorMessage}}

Chọn một tập tin

Bạn có thể chọn một tập tin PDF bằng cách tải nó lên từ máy tính, hoặc thông qua một dịch vụ lưu trữ đám mây chẳng hạn như Google Drive hoặc Dropbox. Nếu bạn có sẵn tập tin, bạn cũng có thể chỉ cần kéo và thả nó vào hộp để tải lên.

Xem và tải xuống

Để truy cập tài liệu PowerPoint của bạn, hãy tải nó xuống máy tính của bạn và xem trong trình duyệt. Bạn cũng có thể truy cập tài liệu của bạn qua một liên kết, liên kết này sẽ được gửi đến email của bạn, và sẽ có giá trị trong 24 giờ.

Bạn có biết?

Mọi yếu tố đều có thể được chuyển đổi

Tập tin PDF của bạn sẽ được chuyển hoàn toàn thành một nội dung thuyết trình PowerPoint, để không ai sẽ biết rằng ban đầu nó không phải là tập tin PowerPoint. Mọi trang trong tài liệu PDF của bạn sẽ được chuyển thành một slide mới trong PowerPoint. Các yếu tố khác nhau trong tài liệu PDF gốc của bạn, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, và các trường mẫu đơn sẽ vẫn xuất hiện như các yếu tố trong tài liệu PowerPoint, trừ khi các yếu tố đó đã được kết hợp thành một hình ảnh trong PDF. Trong trường hợp đó, toàn bộ hình ảnh sẽ được chuyển từ PDF thành PowerPoint như một yếu tố.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHUYỂN TỪ PDF THÀNH PPT

Trình bày trang được giữ nguyên

Thậm chí bạn sẽ không nhận thấy thay đổi! Các slide trong tài liệu PowerPoint mới của bạn sẽ xuất hiện chính xác như chúng xuất hiện trong PDF. Điều này có nghĩa là định dạng phông chữ, hình ảnh, liên kết và hướng trang sẽ không thay đổi.

Các slide có thể sửa

Khi bạn chuyển PDF thành PPT, tài liệu PowerPoint của bạn sẽ là hoàn toàn có thể sửa. Bạn sẽ có thể di chuyển và điều chỉnh hình ảnh, định dạng văn bản, và thay đổi từng hộp văn bản và hình. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm các yếu tố chỉ có ở PowerPoint.

Từ PowerPoint thành PDF

Một khi bạn đã sửa xong tài liệu PowerPoint, bạn có thể chuyển nó trở lại thành PDF để xem và phân phối dễ hơn. Sử dụng công cụ chuyển đổi PPT thành PDF trực tuyến miễn phí của chúng tôi để chuyển tài liệu của bạn trở lại thành PDF.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày