; Soda PDF Anywhere

CHUYỂN PDF THÀNH WORD

Với Soda PDF, bạn có thể chuyển tài liệu PDF thành Word chỉ bằng vài cú nhấp. Tải phiên bản desktop xuống hoặc dùng thử ứng dụng web ngay hôm nay.

Thả Các Tập Tin Ở Đây Chạm vào để thêm tập tin
{{model.errorMessage}}
Tải lên {{model.progress}} % Converting... {{model.progress}} %

CÁCH CHUYỂN PDF THÀNH WORD

{{model.errorMessage}}

Chọn một tập tin

Tải một tập tin lên từ máy tính của bạn hoặc kéo và thả nó vào hộp. Bạn cũng có thể tải một tập tin lên từ một dịch vụ lưu trữ đám mây chẳng hạn như Google Drive hoặc Dropbox.

Xem và tải xuống

Khi tập tin của bạn đã được chuyển đổi, bạn có thể truy cập tài liệu mới của bạn bằng cách tải nó xuống máy tính của bạn và xem trong trình duyệt. Chúng tôi cũng có thể email cho bạn một liên kết đến tập tin của bạn, liên kết này sẽ chỉ có giá trị trong 24 giờ.

Bạn có biết?

Scan tài liệu lưu văn bản thành hình ảnh

Khi một tài liệu được scan vào ứng dụng PDF của bạn, tất cả các trang được lưu thành hình ảnh, và văn bản trong các trang là không thể sửa. Khi tài liệu được chuyển thành một tài liệu Word doc, các trang của tài liệu đã scan cũng sẽ xuất hiện như hình ảnh. Bạn có thể sử dụng phần mềm Optical Character Recognition (OCR) , chẳng hạn như phần mềm được cung cấp bởi Soda PDF, để nhận dạng văn bản trong một hình ảnh, trước khi chuyển. Sau đó nó có thể được sửa trực tiếp trong PDF, hoặc chuyển thành Word, PowerPoint hoặc bất kỳ phần mềm biên tập nào khác bạn chọn!

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHUYỂN TỪ PDF THÀNH WORD

Bố cục được giữ nguyên

Khi bạn chuyển PDF thành Word, bố cục của tài liệu được giữ lại. Điều này đảm bảo rằng định dạng và vị trí của tất cả các yếu tố trong các trang của tài liệu sẽ giữ nguyên.

Tự động chuyển thành Docx

Công cụ chuyển đổi của chúng tôi tự động chuyển các tập tin của bạn thành định dạng .docx mới nhất, để chúng có thể được mở và điều chỉnh dễ dàng trong Word hoặc phần mềm biên tập Word phổ biến khác.

Các định dạng khác

Nhưng chờ đã, còn nữa! Bạn có thể chuyển các tập tin PDF thành các định dạng biên tập Word phổ biến khác, chẳng hạn như .TXT hoặc .RTF, với sự hỗ trợ của Công Cụ Chuyển Đổi hoàn chỉnh của chúng tôi có trên ứng dụng Soda PDF Online..

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày