KÝ TÊN ĐIỆN TỬ PDF

Chuẩn bị và gửi các tài liệu của bạn để ký tên điện tử chỉ bằng vài cú nhấp, sau đó theo dõi tiến độ của nó. Dễ dàng và miễn phí*

Thông tin bạn cung cấp sẽ được xử lý theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Sign in or create an account to start the electronic signature process.

NOTE ON ACCOUNT CREATION FOR ELECTRONIC SIGNATURES: If you sign in with a third-party account such as Google, Microsoft, or Facebook, or you decide to create your account using one of these third parties, the name associated with your third-party account will be the same name that appears on the electronic signature package that you create using Soda PDF. Creating a Soda PDF account for the first time? Enjoy access to a free trial for 7 days.

CÁCH KÝ TÊN ĐIỆN TỬ CHO MỘT TÀI LIỆU PDF

Chọn Một Tập Tin Cần Ký

Chọn tài liệu bạn muốn ký tên điện tử trực tuyến. Kéo & thả tập tin của bạn hoặc duyệt tìm một tập tin đã lưu trên máy tính hoặc hệ thống lưu trữ đám mây.

Cài Đặt Chi Tiết Người Ký

Đăng ký tên và địa chỉ email của người ký. Cho họ biết họ cần thêm chữ ký ở đâu vào PDF bằng cách đặt các trường quanh tài liệu của bạn.

Gửi để lấy Chữ Ký

Người ký sẽ nhận được một email yêu cầu họ ký tên. Họ có thể nhấp vào liên kết và tiến hành xem xét tài liệu.

Ký và Tải Xuống

Người ký có thể cài đặt chữ ký của mình sau đó ký tên điện tử vào tài liệu. Sau khi đã áp dụng tất cả chữ ký, sẽ có thể tải tài liệu đã ký xuống.

Bạn có biết?

Chữ ký điện tử, sự tiến hóa tiện lợi từ chữ ký kỹ thuật số

Chữ ký điện tử trực tuyến là một cách thức có giá trị ràng buộc pháp lý để ghi nhận sự chấp thuận của nhiều bên. Chúng chủ yếu được sử dụng khi hợp tác với những người khác. Chữ ký số là một công cụ ký tên cục bộ. Thông tin của bạn được ghi nhận trong một chứng nhận sử dụng các thuật toán toán học để tạo ra một vân tay số duy nhất.

Tìm hiểu thêm về việc E-sign có giá trị ràng buộc pháp lý và bảo mật như thế nào

Tính đáng tin cậy

Our intelligent e sign tool uses the sender’s and signer’s email addresses to authenticate e signatures for any PDF sign document. The only way to access and sign e-sign packages is through your personal email access, which ensures that only the designated signer or signers can view, edit, and add their signature to the files. Our secure technology establishes an encrypted link between our web server and your browser so that all data remains private. We only store each file on our server for 24 hours to limit any unauthorized access.

The e-sign PDF signatures & files are then permanently removed from our PDF online servers. As the sender of a document, your permissions will differ from those of the signer. In the PDF sign process, signers only have the ability to add their signature to the document, senders are given administrative permissions and access to the documents, which allows them to create, edit, review, and track any signature for their documents. All e sign files are made available to users through the Soda PDF inbox.

Sự tuân thủ

A digital signature might be used to approve or reject documents internally, but an e-signature is primarily used by a business or an individual as a legal signature solution for when they or every required signee cannot directly be in the same room or location. Whether to approve contracts, sales forms, agreements, or to save time and increase productivity, our software can help provide you and your signees with an electronic signature experience that keeps a safe distance between people and paper.

Easily sign PDFs and get e-signature requests through your email with Soda PDF. Apply your electronic signature using our E-Sign tool and start remotely signing your documents today! Signing files electronically isn't the only solution Soda PDF can provide! Our powerful PDF tools are here to support you with any document goal.

Theo Dõi Kiểm Định An Ninh

Want to create a PDF document of your own, or perhaps create digital signatures? Or maybe you're looking to convert PDF to a Microsoft Office file like Word, PowerPoint, or Excel? No matter whether you're looking to edit, create, convert, merge, split, or secure your documents, or perhaps even add digital signatures to your PDFs, be sure to use the product that's right for you and your document needs: Soda PDF!

Try our Soda PDF Desktop app or our Soda PDF Online products today for work or personal use. Our new software version, Soda PDF 12, allows you to process files on any device, anytime through your computer, tablet, and smartphone. Soda 12 also introduces a new, simpler signing process too! By choosing one of our 360 plans, which gives you both Online and Desktop access to Soda PDF, you can use your account to put our many other PDF tools and services to work, directly from your web browser or desktop.

Free Online PDF Tools

*Size and daily usage limitations may apply. All rights reserved.