MỞ KHÓA PDF TRỰC TUYẾN

Với công cụ gỡ mật khẩu của Soda PDF, bạn có thể mở khóa các tập tin PDF của bạn một cách nhanh chóng. Công cụ mở khóa PDF trực tuyến dễ dùng của chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Dễ dàng và miễn phí*

Thả Các Tập Tin Ở Đây Chạm vào để thêm tập tin
{{model.errorMessage}}
Unlocking...
{{ model.fileName }}

Cần có mật khẩu để mở tập tin đã tải lên.

Vui lòng điền vào trường nhập mật khẩu

CÁCH MỞ KHÓA TẬP TIN PDF

Chọn một tập tin cần mở khóa

Tải một tập tin đã bảo vệ bằng mật khẩu lên từ máy tính, hoặc một dịch vụ lưu trữ đám mây chẳng hạn như Google Drive hoặc Dropbox. Bạn cũng có thể kéo và thả tập tin của bạn vào hộp.

Mở khóa tập tin của bạn

Nhập mật khẩu đã dùng để hạn chế truy cập tập tin. Nếu mật khẩu bạn nhấp khớp với mật khẩu đã tạo để khóa tập tin, mọi hạn chế đối với tập tin sẽ được gỡ bỏ và bạn sẽ có thể truy cập nó một cách tự do.

Xem và tải xuống

Một khi tập tin của bạn đã được mở khóa, bạn sẽ có thể truy cập nó của bạn bằng cách tải nó xuống máy tính của bạn và xem trong trình duyệt. Chúng tôi cũng có thể email cho bạn một liên kết đến tập tin của bạn, liên kết này sẽ chỉ có giá trị trong 24 giờ.

Bạn có biết?

Bạn kiểm soát mức bảo vệ trong tài liệu của bạn

Tài liệu của bạn có thể đã được bảo vệ bằng các hình thức hạn chế khác bằng mật khẩu. Một số hình thức bảo vệ hạn chế quyền truy cập toàn bộ tài liệu, hoặc hạn chế ở các hành động nhất định, chẳng hạn như không cho phép trích xuất các trang hoặc sửa nội dung trong tài liệu. Các hình thức khác hạn chế truy cập đến các khả năng nhất định, như chỉ cho phép người dùng tạo, chèn, hoặc xóa trang. Trong một số trường hợp, những quyền cho phép được bảo vệ bằng mật khẩu trong tài liệu chỉ cho phép người dùng điền vào các mẫu đơn, và có thể không cho phép sao chép hoặc in văn bản đối với những người không có mật khẩu.

TÌM HIỂU THÊM VỀ GỠ MẬT KHẨU

Gỡ tính năng bảo mật khỏi PDF

Công Cụ Gỡ Mật Khẩu PDF trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn gỡ bỏ bất kỳ sự hạn chế nào bằng mật khẩu trong tài liệu của bạn để mở khóa PDF.

Sửa tài liệu của bạn

Bạn có thể chia sẻ tập tin của mình mà không chia sẻ mật khẩu! Gỡ mật khẩu PDF cho phép bạn chia sẻ PDF với một người khác, mà không cần phải tiết lộ mật khẩu của bạn. Tập tin PDF đó cũng có thể được sửa, bởi chính bạn, hoặc bởi người nhận.

Thay đổi sự cho phép

Một khi bạn đã gỡ bảo vệ bằng mật khẩu và sửa tài liệu của bạn, bạn có thể sử dụng công cụ Soda PDF Protection từ ứng dụng trực tuyến hoàn chỉnh của chúng tôi để thêm mật khẩu mới hoặc thay đổi sự cho phép.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày