Konvertera PDF till PPT

Använd vårt onlinebaserade PDF-verktyg för att konvertera PDF till PPT online

  • Från Google Drive
  • Från Dropbox

Eller släpp filen här

Recensera verktyget
()

Så konverterar du PDF till PowerPoint

  • Dra och släpp eller ladda upp en PDF-fil från din enhet.

  • Luta dig tillbaka medan vårt onlineverktyg automatiskt konverterar PDF-filen.

  • Spara den nya PPT-filen på din enhet och du är klar!

ABCABCABC PNGJPG XLS JPG

Vanliga frågor och svar

Hur konverterar jag PDF till PowerPoint?

När filen är uppladdad till konverteringsverktyget kommer den automatiskt att konverteras till PowerPoint.

Hur gör man för att konvertera PDF till PowerPoint-format?

Att konvertera PDF till PowerPoint innebär att ta innehållet i PDF-filen och placera det i bildspelsbilder.

Kan jag behålla formateringen vid konverteringen från PDF till PowerPoint?

Grundformatering kn bibehållas, men komplexa layouter kan behöve viss justering efter konverteringen.

*Begränsningar vad gäller storlek och daglig användning kan gälla.