Soda PDF-redigerare

Anpassa dina PDF-filer med vårt breda utbud av redigeringsverktyg

Ingår i följande planer:

home
premium
business
Planer Och Priser

Tillgängliga:

New

I Webbläsaren

Pröva Gratis
 1. 1Teckensnitt

  • Välj önskat typsnitt från en lång lista med alternativ. Du kan också välja typsnitt (fet, kursiv, understruken, etc.) samt teckensnittstorlek.
 2. 2Text

  • Skapa ett textfält och infoga det var som helst i din PDF-fil med funktionen Text.
 3. 3Urklipp

  • Välj ett objekt i din PDF-fil och använd funktionen Klippa ut för att ta bort det från dokumentet eller använd funktionen Kopiera för att kopiera det och spara det till Urklipp. Du kan sedan klistra in det var som helst i ditt dokument eller i en helt annan PDF-fil med funktionen Klistra in.
 4. 4Sidor

  • Du kan enkelt flytta eller ta bort en sida från din aktiva PDF-fil med funktionerna Flytta och Ta bort.
  • Använd funktionen Extrahera för att extrahera vissa sidor av din aktiva PDF-fil. En ny flik eller ett fönster kommer att skapas som innehåller de valda sidorna.
  • Du kan dela sidorna i din aktiva PDF-fil med funktionen Dela PDF. Den här åtgärden sparar varje vald sida som ett separat dokument på din dator.
  • Rotera en sida i din PDF-fil (90 °, 180 °, 360 °) med funktionen Rotera. Rotationsinställningarna kvarstår när dokumentet har sparats.
  • Lägg till eller ersätt bakgrunden på dina sidor med funktionen Bakgrund. Du kan välja mellan ett brett spektrum av färger från färggalleriet, eller du kan ställa in en bild som den nya bakgrunden.
  • Använd funktionen Storlek för att ställa in pappersstorleken för dina valda sidor. Du kan välja mellan en av de förinställda storlekarna (brev, tabloid, executive, A3, japansk vykort, etc.), eller så kan du ange din egen storlek med alternativet Inställning av sidstorlek.
  • Justera marginalstorleken på ditt aktiva dokument med funktionen Marginal. Du kan välja mellan en av de förinställda storlekarna (normal, smal, måttlig och bred), eller så kan du ange din egen storlek med alternativet Sidmarginalinställning.
  • Byt ut en vald sida eller sidor mot en tom sida eller en helt annan fil med funktionen Ersätt. Du kan också kopiera utvalda sidor och ersätta dem med andra sidor.
  • Använd funktionen Extrahera bilder för att extrahera en bild eller bilder från det aktuella dokumentet. Du kan välja önskat bildutskriftsformat från de tillgängliga alternativen för bildformat (PNG, JPEG, GIF, BMP, TIFF).
 1. 5Verktyg

  • Använd verktygen Linjal och Rutnät för att anpassa och justera objekt i din PDF-fil. Funktionen Linjal skapar vertikala och horisontella linjer som hjälper till vid mätning av objekt och funktionen Rutnät visar ett rutigt rutnät som hjälper till att ordna text och andra objekt i dokumentet.
 2. 6Komprimera

  • Du kan komprimera PDF-filer genom att gå till menyn Arkiv och välja Minska filstorlek. Det här låter dig välja kvaliteten på dokumentet och ger en uppskattning av den ändrade filstorleken innan du kan spara eller kassera den.

Are you a business? View business site

By using this site you agree to the use of cookies for anonymous statistics, personalized browsing experience and advertisement. Learn more about our Sekretesspolicy

Mac OS user? Discover the fully functional Soda PDF Online.

Läs mer