Mở khóa PDF trực tuyến

Với công cụ Mở Khóa PDF của Soda PDF, bạn có thể mở khóa các tệp tin PDF trong nháy mắt. Công cụ mở khóa PDF trực tuyến của chúng tôi sẽ giúp mở khóa các tệp tin PDF. Thật đơn giản, dễ dàng và MIỄN PHÍ *

Thả tệp tin vào đây hoặc

  • Google Drive
  • Dropbox
Tập tin của bạn được an toàn

Các tập tin của bạn chỉ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong 24 giờ, sau đó chúng bị tiêu hủy vĩnh viễn.

Cách mở khóa tập tin PDF

1 Chọn một tập tin cần mở khóa

Chọn tệp tin PDF cần mở khóa: tải một tệp tin PDF muốn xóa mật khẩu lên từ máy tính, hoặc từ một dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox. Bạn cũng có thể trực tiếp kéo tệp tin từ máy tính của mình. Kéo và thả tệp tin PDF vào hộp từ máy tính của bạn để bắt đầu gỡ mật khẩu và mở khóa tệp tin PDF.

2 Mở khóa mật khẩu PDF

Nhập và sử dụng mật khẩu từng dùng để hạn chế quyền truy cập vào tệp tin PDF. Nếu mật khẩu bạn nhập khớp với mật khẩu được tạo để khóa tệp tin, PDF sẽ mở khóa và gỡ bỏ tất cả mọi hạn chế đối với tập tin. Sau đó, bạn sẽ có thể tự do truy cập tệp tin PDF.

3 Xem và tải xuống

Một khi tệp tin của bạn đã được mở khóa và mật khẩu PDF đã được nhập, bạn sẽ có thể truy cập tệp tin của mình bằng cách: tải xuống máy tính của bạn, xem PDF trong trình duyệt, hay gửi email chứa liên kết dẫn đến tệp tin của bạn (liên kết này sẽ chỉ có hiệu lực trong 24 giờ).

Laptop

Bạn có biết?

Bạn kiểm soát mức bảo vệ trong tài liệu của bạn

Tìm hiểu thêm về gỡ bảo mật bằng mật khẩu

Gỡ tính năng bảo mật PDF để chỉnh sửa tài liệu

Công Cụ Gỡ Mật Khẩu PDF trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn gỡ bỏ các hạn chế bằng mật khẩu trong tài liệu để mở khóa PDF. Hãy chia sẻ tập tin PDF của mình mà không cần chia sẻ mật khẩu! Gỡ mật khẩu PDF cho phép bạn chia sẻ tệp tin PDF với một người khác, mà không cần phải tiết lộ mật khẩu của bạn, và tập tin PDF đó vẫn có thể được chỉnh sửa.

Thay đổi sự cho phép

Một khi bạn đã gỡ bảo vệ bằng mật khẩu và sửa tài liệu của bạn, bạn có thể sử dụng công cụ Soda PDF Protection từ ứng dụng trực tuyến hoàn chỉnh của chúng tôi để thêm mật khẩu mới hoặc thay đổi sự cho phép.Hãy thử các công cụ trực tuyến khác của chúng tôi đối với nhu cầu tài liệu của bạn. Sử dụng công cụ chuyển đổi PDF để chuyển đổi tệp tin sang định đạng PDF hoặc chuyển đổi từ định dạng PDF sang các định dạng khác.

Các công cụ PDF khác

Mở khóa bảo mật PDF chỉ là một trong những dịch vụ PDF của chúng tôi. Hãy chuyển đổi tệp tin sang định đạng PDF hoặc chuyển đổi từ định dạng PDF sang các định dạng khác bằng các công cụ chuyển đổi PDF của chúng tôi. Hãy thử nhiều công cụ PDF trực tuyến hiện có hoặc thông qua ứng dụng trên máy tính. Chỉnh sửa, hợp nhất, tách hoặc chuyển đổi tệp tin sang định đạng PDF hoặc chuyển đổi từ định dạng PDF sang các định dạng khác bằng các công cụ dễ sử dụng của chúng tôi.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày. Avanquest 2021, bảo lưu mọi quyền.

Google Drive
Tải lên tệp tin PDF trực tiếp từ Google Drive.
Cài đặt ngay