KẾT HỢP PDF TRỰC TUYẾN

Kết hợp các tập tin PDF trực tuyến một cách dễ dàng. Soda PDF là giải pháp cho những người dùng đang tìm cách gộp nhiều tập tin thành một tài liệu PDF. Công cụ của chúng tôi rất dễ sử dụng và hoàn toàn MIỄN PHÍ*

Thả tập tin tại đây hoặc

  • Google Drive
  • Dropbox
Tập tin của bạn được an toàn

Các tập tin của bạn chỉ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong 24 giờ, sau đó chúng bị tiêu hủy vĩnh viễn.

Tôi có thể kết hợp các tập tin PDF miễn phí bằng cách nào?

1 Chọn các tập tin cần Kết Hợp

Chọn tập tin: kéo và thả để tải lên các tài liệu trực tiếp từ máy tính của bạn, hoặc tải lên tập tin từ dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox.

2 Điều chỉnh thứ tự của các tập tin

Sau khi các tập tin đã được tải lên hệ thống của chúng tôi, hãy thay đổi thứ tự các tài liệu PDF của bạn.

3 Gửi tập tin qua Email

Sau khi gộp tập tin PDF, bạn có thể gửi chúng trực tiếp tới email của mình hoặc tải tập tin về máy tính và xem trực tiếp trong trình duyệt của bạn.

Laptop

Bạn có biết?

Giải thích về Cách Gộp các Tập tin PDF

Pelajari lebih lanjut mengenai penggabungan file

Nhập Hàng Loạt

Với công cụ trực tuyến miễn phí & an toàn của chúng tôi, không có giới hạn nào về số lượng tập tin mà bạn có thể thêm, hoặc thả, bất kỳ lúc nào. Việc nhập hàng loạt cho phép bạn kết hợp nhiều tập tin cùng một lúc. Chuyển sang PDF hoặc chuyển từ PDF, việc gộp tập tin hoàn toàn do bạn quyết định!

Kết Hợp Trực Tuyến

Muốn bảo mật và gộp các tập tin PDF trong khi di chuyển? Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Soda PDF Trực tuyến để chuyển từ PDF và chuyển sang PDF trong bất kỳ trình duyệt nào, trên bất kỳ thiết bị nào. Nó hoàn toàn MIỄN PHÍ*!

Làm việc ngoại tuyến

Gộp các tập tin PDF thậm chí không cần kết nối Internet. Tải về và cài đặt ứng dụng Soda PDF dành cho Desktop để chỉnh sửa, nén, chia tách, bảo mật và gộp các tập tin PDF ngoại tuyến.

How to merge PDF

Media blog

How-To Add Pages To PDFs

So, you want to add pages to that PDF file. Maybe it’s a document you’ve already created or one that’s recently been sent your way. But how in the world do you insert pages to an already pre-existing PDF file that just seems reluctant to be modified?

Media blog

How-To Batch Create PDF Files

You will only increase your efficiency when you learn how to batch create PDF files. Any file that can be printed to paper can also be converted into the PDF format. With Soda PDF 12’s batch creation process, you can take any number of files, regardless of format, and turn them all into PDFs at the same time.

Media blog

How to Combine Documents with Soda PDF 12

Combining, or merging, documents is a very popular feature within the all-new Soda PDF 12 that we just can’t stop talking about. The first step towards combining your documents fast is to make sure that you already have your Soda PDF application (whether Online or via Desktop) open. Once you have our software solution open and accessible, it’s time to combine!

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày. Avanquest 2021, bảo lưu mọi quyền.

Google Drive
Tải lên tệp tin PDF trực tiếp từ Google Drive.
Cài đặt ngay