Điều chỉnh kích cỡ PDF trực tuyến

Điều chỉnh kích cỡ tệp tin PDF của bạn theo cách vô cùng dễ dàng.

  • Từ Google Drive
  • Từ Dropbox

Hoặc thả tệp tin vào đây

Đánh giá công cụ này
()

Cách điều chỉnh kích cỡ tệp tin PDF của bạn

  • Kéo và thả hoặc tải lên tệp PDF bạn muốn thay đổi kích thước.

  • Sửa đổi kích thước của tệp PDF.

  • Lưu tệp PDF đã thay đổi kích thước vào thiết bị của bạn và bạn đã hoàn tất!

ABCABCABC PNGJPG XLS JPG

Hỏi Đáp

Làm cách nào để thay đổi kích thước PDF của tôi?

Sau khi chọn tệp PDF của mình, bạn có thể chọn kích thước trang và lề mới mà bạn muốn thay đổi kích thước tệp PDF của mình.

Làm cách nào để thay đổi kích thước tệp PDF thành kích thước lớn hơn?

Để làm cho kích thước PDF của bạn lớn hơn, hãy chọn kích thước trang hoặc kích thước lề lớn hơn những gì bạn hiện có trong cài đặt của công cụ trực tuyến của chúng tôi. Sau khi bạn lưu tệp của mình, tệp sẽ được thay đổi kích thước lớn hơn!

Tôi có thể làm cho tệp PDF của mình nhỏ hơn không?

Sau khi chọn giảm kích thước lề và kích thước trang trong các tùy chọn công cụ, tệp PDF của bạn sẽ được thu gọn lại. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Nén PDF của chúng tôi để nén kích thước tệp PDF thực của bạn.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày.