KÝ TÊN ĐIỆN TỬ PDF

Chuẩn bị và gửi các tài liệu của bạn để ký tên điện tử chỉ bằng vài cú nhấp, sau đó theo dõi tiến độ của nó. Dễ dàng và miễn phí*

Thông tin bạn cung cấp sẽ được xử lý theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

CÁCH KÝ TÊN ĐIỆN TỬ CHO MỘT TÀI LIỆU PDF

Chọn Một Tập Tin Cần Ký

Chọn tài liệu bạn muốn ký tên điện tử trực tuyến. Kéo & thả tập tin của bạn hoặc duyệt tìm một tập tin đã lưu trên máy tính hoặc hệ thống lưu trữ đám mây.

Cài Đặt Chi Tiết Người Ký

Đăng ký tên và địa chỉ email của người ký. Cho họ biết họ cần thêm chữ ký ở đâu vào PDF bằng cách đặt các trường quanh tài liệu của bạn.

Gửi để lấy Chữ Ký

Người ký sẽ nhận được một email yêu cầu họ ký tên. Họ có thể nhấp vào liên kết và tiến hành xem xét tài liệu.

Ký và Tải Xuống

Người ký có thể cài đặt chữ ký của mình sau đó ký tên điện tử vào tài liệu. Sau khi đã áp dụng tất cả chữ ký, sẽ có thể tải tài liệu đã ký xuống.

Bạn có biết?

Chữ ký điện tử, sự tiến hóa tiện lợi từ chữ ký kỹ thuật số

Chữ ký điện tử trực tuyến là một cách thức có giá trị ràng buộc pháp lý để ghi nhận sự chấp thuận của nhiều bên. Chúng chủ yếu được sử dụng khi hợp tác với những người khác. Chữ ký số là một công cụ ký tên cục bộ. Thông tin của bạn được ghi nhận trong một chứng nhận sử dụng các thuật toán toán học để tạo ra một vân tay số duy nhất.

Tìm hiểu thêm về việc E-sign có giá trị ràng buộc pháp lý và bảo mật như thế nào

Tính đáng tin cậy

Tất cả các tập tin E-sign (ký tên điện tử) được cung cấp cho người dùng thông qua hộp thư đến Soda PDF. Theo dõi các tài liệu đã được ký, chúng được ký khi nào và bởi ai, hoặc cập nhật tiến độ của các tài liệu đang chờ ký tên điện tử. Tạo một tài khoản Soda PDF miễn phí để truy cập hộp thư đến của bạn!

Sự tuân thủ

Các điều luật khác nhau đã được thông qua trên thế giới để tạo điều kiện thương mại bằng việc sử dụng chữ ký điện tử và hồ sơ số. Các điều luật này đảm bảo tính hợp lệ và thẩm quyền pháp lý của các chữ ký được áp dụng theo phương thức điện tử cho các hợp đồng trên toàn thế giới.

Theo Dõi Kiểm Định An Ninh

E-Sign có thông tin tóm tắt chứng từ điện tử toàn diện nhất cho các giao dịch trực tuyến. Các hồ sơ điện tử được ký tên kỹ thuật số chứa một theo dõi kiểm định an ninh dạng nhúng về toàn bộ quy trình ký tên điện tử, cho phép bạn xác minh tính xác thực của các tài liệu bạn đã ký.

Mã hóa

An tâm khi bạn sẽ luôn biết tất cả các hợp đồng bạn đã ký nằm ở đâu: bạn luôn có thể tiếp cận chúng một cách dễ dàng và an toàn. Chữ ký điện tử có giá trị ràng buộc pháp lý và có cùng giá trị như chữ ký tay, ngoài ra chúng có độ bảo mật cao và hầu như không thể làm giả.

Xác thực

Công cụ E-Sign thông minh của chúng tôi sử dụng địa chỉ email của người gửi và người ký để xác thực chữ ký điện tử. Để đảm bảo an ninh hoàn toàn, cách duy nhất để truy cập và ký tên vào các gói e-sign là thông qua truy cập email cá nhân của bạn, điều này đảm bảo rằng chỉ có người ký hoặc những người ký tên được ủy quyền mới có thể xem và sửa tài liệu.

Cho phép

Có các quyền khác nhau đối với các vai trò khác nhau! Là người gửi, quyền của bạn sẽ khác với quyền của người ký. Trong khi người ký chỉ có thể ký tên vào các tài liệu, người gửi được cấp quyền quản trị và truy cập, cho phép họ sửa, xem, và theo dõi tiến độ của các tài liệu e-sign.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày