E-signatur för PDF

Förbered, skicka ut och håll koll på dina dokument för en signatur med några få klick

Ingår i följande planer:

home
premium
business
Planer Och Priser

Tillgängliga:

New

I Webbläsaren

Pröva Gratis
 1. 1Skicka ut för signatur

  • Använd funktionen Snabbutskickning för att snabbt och enkelt skicka ut ett dokument för signatur. Välj bara en undertecknare, typ av signatur (signatur eller initialer), placera den på dokumentet och skicka iväg för signatur.
  • Med funktionen Avancerad utskickning kan du göra samma saker som med snabbutskickningen, men får fler alternativ.

  Steg under avancerad utskickning

 2. Steg 1:

  • Lägg till dokumenten du vill skicka iväg för signatur i ditt paket (max 10 MB). Du kan arrangera dokumenten i den ordning du vill att de ska visas.
  • Lägg till eller ändra titeln på dokumenten och ge vart och ett en kort beskrivning.
  • Välj om du vill att dina dokument bara ska godkännas och inte undertecknas genom att bocka för lämplig ruta.
 3. Steg 2:

  • Lägg till undertecknare i dokumentet. Du kan lägga till ditt eget namn om du också behöver underteckna dokumentet.
  • Välj en typ av signaturfält för att bestämma om du vill ha personens kompletta signatur eller bara initialerna. Du kan även välja att läsa in en signatur på frihand och en mobil signatur.
  • Lägg till interaktiva fält, som ett datum för signatur, radioknappar, kryssrutor och fält för textinmatning om du vill att undertecknaren uppger mer information under signaturprocessen.
  • o Begär en obligatorisk bilaga (t.ex. körkort) av undertecknaren. När du har fått dokumentet kan du antingen godkänna eller avvisa bilagan. Om den avvisas meddelas undertecknaren via e-post och uppmanas ladda upp en ny version av bilagan.
  • Välj önskad autentiseringsmetod (t.ex. e-post, SMS eller frågor och svar). Undertecknarens identitet verifieras med den metod du valt.
  • Välj om du vill kopiera leveransen av de undertecknade dokumenten. Då får undertecknaren en kopia av de undertecknade dokumenten via e-post när de är färdiga.
  • Ange om undertecknaren får lägga till en annan undertecknare i ditt paket. Då kan den ursprungliga mottagaren lägga över signaturansvaret på någon annan.
 4. Steg 3:

  • Ge paketet ett namn. Ett paket består av alla dokument du vill att mottagarna ska underteckna.
  • Ge paketet ett utgångsdatum. Om undertecknaren inte skriver under dokumentet i tid inaktiveras det och kan inte längre undertecknas.
  • Välj ett språk som undertecknaren får anvisningar om i paketet. Standardspråk är engelska.*
  • Välj att granska ditt paket innan det markeras som färdigt. Om det här alternativet inte väljs markeras paketet som färdigt så fort alla mottagare har undertecknat det.
  • Ange en signaturordning om du har lagt till flera undertecknare i paketet och vill att de undertecknar dokumenten i en viss ordning.
  • Skicka ditt paket.

  *Tillgängliga språk: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, japanska, portugisiska, ryska

 1. 2Mina paket

  • I Inkorgscentret kan du hålla koll på statusen på de paket du har skickat. I den här mappen kan du:
   • Skicka påminnelser till mottagare som ännu inte har undertecknat dina paket.
   • Granska, godkänna och underteckna dokument.
   • Ladda ned alla undertecknade filer.
   • Ändra/redigera dina paket. Om du gör ändringar i ett paket som redan har skickats ut för signatur inaktiveras det och du måste skicka ut paketet för signatur igen.
   • Spara ett paket som en mall för framtida användning. I en mall sparas ett helt aktivt dokument som det är (inklusive all text och alla fält).
   • Markera dina paket som färdiga.
   • Arkivera dina paket.
   • Radera dina paket.
   • Komma åt en sammanfattning av alla åtgärder kopplade till signaturprocessen.
  • Med Utkastknappen kan du snabbt komma åt sparade utkast. När du klickar på knappen visas en rullgardinsmeny med alla dina paket som inte har skickats. I Utkastmappen kan du:
   • Ändra dina utkast.
   • Spara som en mall för framtida användning.
   • Radera paketutkast.
  • Med Mallknappen kan du snabbt komma åt alla sparade mallar. Om du sparar en mall sparas hela det aktiva dokumentet som det är (inklusive all text och alla fält). I Mallmappen kan du:
   • Ändra dina mallar.
   • Radera dina mallar.
 1. 3Undertecknare

  • Med funktionen Hantera undertecknare kan du se och redigera alla undertecknare som du har sparat. Du kan lägga till/ta bort dem som du vill.
 2. 4Layout

  • Med funktionen Spara layout kan du spara alla fält du har lagt till i dina aktiva dokument för att kunna använda dem igen i framtida dokument.* Du kan ge din layout ett namn och en beskrivning.
  • Med funktionen Tillämpa layout kan du tillämpa en layout du har sparat tidigare på ett dokument.

  * Obs! Platshållarna för signatur sparas, men du måste högerklicka på varje signaturfält och lägga till de specifika undertecknarna när du har tillämpat din layout.

Are you a business? View business site

By using this site you agree to the use of cookies for anonymous statistics, personalized browsing experience and advertisement. Learn more about our Sekretesspolicy

Mac OS user? Discover the fully functional Soda PDF Online.

Läs mer