E-signatur för PDF

Skapa och skicka dina dokument för e-signatur med bara några enkla knapptryckningar och spåra det sen hela vägen till mottagaren. Det är enkelt och gratis*

Informationen du uppger hanteras i enlighet med vår  sekretesspolicy.

HUR DU SIGNERAR EN PDF ELEKTRONISKT

Välj den fil du vill signera

Välj det dokument du vill ha signerat elektroniskt online. Dra och släpp din fil eller sök efter en fil på din dator eller molnlagringsenhet.

Ange information om den som signerar

Registrera namn och e-postadress för den som signerar. Visa var de behöver signera PDF:en genom med markeringsfält i dokumentet.

Skicka iväg för underskrift

Mottagaren får e-post som meddelar att deras underskrift krävs. De kan klicka på länken och läsa dokumentet.

Signera och ladda ner

Den som skall signera ställer in sin signatur och e-signerar sedan dokumentet. När alla signaturer har tillförts blir dokumentet tillgängligt för nerladdning.

Visste du detta?

Elektroniska signaturer, den praktiska utvecklingen från digitala signaturer

Elektroniska signaturer online är ett juridiskt bindande sätt att bekräfta medgivande från flera parter. De används i första hand i samarbeten med andra.
En digital signatur är ett lokalt signaturverktyg. Din information registreras i ett certifikat som använder matematiska algoritmer för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck.

Läs mer om hur E-Sign är juridiskt bindande och säkert

Pålitlighet

Alla E-Signfiler görs tillgängliga för användare via Soda PDF-inkorgen. Håll koll på dokument som har signerats, när de har signerats och av vem, eller håll dig uppdaterad om förloppet för dokument som väntar på en e-signatur. Skapa ett kostnadsfritt Soda PDF-konto för att komma åt din inkorg!

Efterlevnad

Flera lagar har skapats internationellt för att främja handel med hjälp av elektroniska signaturer och digitala arkiv. Dessa lagar säkerställer den juridiska giltigheten världen över för signaturer som tillförs dokument elektroniskt.

Revisionsspår

E-Sign har den mest omfattande elektroniska bevissammanfattningen för onlinetransaktioner. Digitalt signerade e-poster innehåller ett inbäddat revisionsspår för hela e-signaturprocessen, vilket låter dig verifiera att dina signerade dokument är autentiska.

Kryptering

Var lugn – du vet alltid var dina signerade avtal är och kommer alltid åt dem enkelt och säkert. E-signaturer är juridiskt bindande och har samma giltighet som handskrivna signaturer. Dessutom är de väldigt säkra och mer eller mindre omöjliga att förfalska.

Autentisering

Vårt smarta verktyg E-Sign använder avsändarens och undertecknarens e-postadresser för att autentisera elektroniska signaturer. För fullständig säkerhet kan man bara komma åt och signera E-Signpaket genom sin personliga e-postadress, vilket säkerställer att bara de avsedda undertecknarna kan se och redigera dokument.

Behörigheter

Det finns olika behörigheter för olika roller! Som avsändare skiljer sig dina behörigheter från undertecknarens. Medan undertecknare bara kan signera dokument får avsändare administrativ behörighet och åtkomst, vilket låter dem redigera, granska och spåra förloppet för E-Signdokument.

*Begränsningar vad gäller storlek och daglig användning kan gälla