E-signatur för PDF

Använd din e-signatur eller använd andra signeringsalternativ för att signera din PDF online.

  • Från Google Drive
  • Från Dropbox

Eller släpp filen här

Recensera verktyget
()

Hur e-signerar du ett PDF-dokument?

1Välj den fil du vill signera

Välj det dokument du vill ladda upp och förbered det för en elektronisk online-signatur. Ladda upp dokumentet från en specifik filmapp från din dator, eller dra och släpp helt enkelt din PDF-fil från ditt skrivbord. Du kan även bläddra efter ett PDF-dokument som är sparat i din dator som du vill använda för att samla in online-signaturer med, eller signera dokument från ett molnlagringssystem såsom Google Drive eller Dropbox, för att elektroniskt signera dokument med användning av Soda PDF Online.

2Ange information om den som signerar

När du väl har laddat upp ditt dokument är nästa steg att registrera undertecknarens namn, e-post-adress samt att välja den signeringsprocess som ska kopplas till ditt dokument. Indikera var signaturerna krävs online i ditt dokument eller var de elektroniska signaturerna ska läggas till i ditt PDF-dokument genom att placera ut fält i din fil.

3Skicka iväg för underskrift

När du väl har iordningställt din PDF för signering med vårt online-verktyg och är redo att skicka dokumentet, har du essentiellt indikerat syftet med att signera detta dokument för dina undertecknare och be dem att lägga till sina signaturer till ditt dokument.

4Signera och ladda ner

Därefter kommer var och en av dina undertecknare att erhålla ett e-postmeddelande som efterfrågar deras elektroniska signaturer. De kan klicka på länken och läsa dokumentet. Undertecknarna kan skapa sina elektroniska signaturer och sedan e-signera dokumentet. När alla efterfrågade elektroniska signaturer har samlats in blir det signerade PDF-dokumentet tillgängligt för nedladdning.

How to Sign PDF

Media blog

E-Sign: How to collect electronic signatures using PDF

Add signers to your PDF documents using our E-Sign feature. Simply open Soda PDF Desktop or Soda PDF Online and use the Request Signature tool to send your document out for esignatures.

Media blog

How To Electronically Sign a PDF (Using Soda PDF E-Sign)

Electronically sign PDF documents using Soda PDF’s easy-to-use E-Sign tool. Simply open a PDF document in our Desktop or Online PDF software solution and click on the E-Sign feature.

Media blog

Digital signatures vs. electronic signatures: what’s the difference?

Unlike digital signatures, electronic signatures (or esignatures) are a representation of your legally binding hand-written signature that can be applied to contracts, invoices, or agreements remotely.

*Begränsningar vad gäller storlek och daglig användning kan gälla. Avanquest 2024, med ensamrätt.