E-signatur för PDF

Skapa och skicka dina dokument för e-signatur med bara några enkla knapptryckningar och spåra det sen hela vägen till mottagaren. Det är enkelt och gratis*

HUR DU SIGNERAR EN PDF ELEKTRONISKT

Välj den fil du vill signera

Välj det dokument du vill ha signerat elektroniskt online. Dra och släpp din fil eller sök efter en fil på din dator eller molnlagringsenhet.

Ange information om den som signerar

Registrera namn och e-postadress för den som signerar. Visa var de behöver signera PDF:en genom med markeringsfält i dokumentet.

Skicka iväg för underskrift

Mottagaren får e-post som meddelar att deras underskrift krävs. De kan klicka på länken och läsa dokumentet.

Signera och ladda ner

Den som skall signera ställer in sin signatur och e-signerar sedan dokumentet. När alla signaturer har tillförts blir dokumentet tillgängligt för nerladdning.

VISSTE DU ATT?

Elektroniska signaturer online är precis lika giltiga som signaturer på papper.

Våran metod för e-signatur skapar ett manifest som är ett kvittens på underskriften. Signaturen är juridiskt bindande och kan beivras i enlighet med EPA och andra federala krav på elektroniska signaturer. Elektroniska signaturer och lagrade uppgifter är precis lika giltiga som motsvarande pappersdokument och är föremål för samma juridiska översikt och giltighet som andra skriftliga överenskommelser. Lagen om elektroniska signaturer i global och inhemsk handel slår fast att ingen e-signatur skall nekas laga grund enbart på grund av dess elektroniska form.

VAD ÄR EN ELEKTRONISK SIGNATUR?

Elektroniska signaturer, den smidiga utvecklingen av digitala signaturer.

Elektronisk Signatur

Elektroniska signaturer online är ett juridiskt bindande sätt att bekräfta medgivande från flera parter. De används i första hand i samarbeten med andra.

Digitala signaturer

En digital signatur är ett lokalt signaturverktyg. Din information registreras i ett certifikat som använder matematiska algoritmer för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck.

Juridisk definition

Flera lagar har skapats internationellt för att främja handel med hjälp av elektroniska signaturer och digitala arkiv. Dessa lagar säkerställer den juridiska giltigheten världen över för signaturer som tillförs dokument elektroniskt.

OM VÅRA ONLINEVERKTYG

Säkerhet

Vi använder säker teknologi för att upprätta en krypterad länk mellan vår webbserver och din webbläsare så all data hålls dold.

Sekretess

För att förhindra obehörig åtkomst lagrar vi bara varje fil på vår server i 24 timmar. Den raderas sedan permanent från servern. Ingen på vår sida kan komma åt dessa filer.

Molnlagringsanvändning

Tillgång till filer som sparats på molnlagringstjänster som Google Drive, Box, Dropbox eller OneDrive.

Vilken enhet som helst

Du kan hantera filer på valfri enhet, när och var du vill, på din dator, platta eller smartphone.

*Begränsningar vad gäller storlek och daglig användning kan gälla

Are you a business? View business site

By using this site you agree to the use of cookies for anonymous statistics, personalized browsing experience and advertisement. Learn more about our Sekretesspolicy

Mac OS user? Discover the fully functional Soda PDF Online.

Läs mer