Podpisuj elektronicznie pliki PDF

Zastosuj swój e-podpis, lub zaproś inne osoby, aby podpisały Twój plik PDF online.

  • Z Google Drive
  • Z Dropbox

Lub upuść plik tutaj

Oceń to narzędzie
()

Jak podpisać elektronicznie dokument PDF?

1Wybierz plik do podpisania

Wybierz dokument, który chcesz przesłać, i przygotuj się do podpisu elektronicznego online. Prześlij dokument z określonego folderu plików na komputerze lub przeciągnij i upuść plik PDF z pulpitu. Można także wyszukać zapisany na komputerze dokument PDF do podpisu lub podpisać dokumenty z usługi chmurowej, takie jak Google Drive czy Dropbox, aby elektronicznie podpisać dokumenty za pomocą narzędzi Soda PDF Online.

2Wprowadź dane podpisującego

Po przesłaniu dokumentu następnym krokiem będzie zarejestrowanie imienia, nazwiska i adresu e-mail podpisującego oraz określenie procesu podpisywania dla wybranego dokumentu. Należy wskazać, gdzie w dokumencie online wymagane są podpisy lub gdzie dodać podpis elektroniczny w dokumentach PDF, umieszczając specjalne pola na pliku.

3Prześlij do podpisu

Przygotowując plik PDF do podpisania za pomocą naszego narzędzia online i wysłania, w istocie wskazuje się użytkownikom zamiar podpisania danego dokumentu i prośbę o złożenie podpisów na dokumencie.

4Podpisz i pobierz

Podpisujący otrzymają następnie wiadomość e-mail z prośbą o złożenie podpisu elektronicznego. Następnie może kliknąć łącze i przejrzeć dokument. Podpisujący mogą skonfigurować swój podpis elektroniczny, a następnie podpisać elektronicznie dokument. Po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów elektronicznych można pobrać podpisany dokument PDF.

How to Sign PDF

Media blog

E-Sign: How to collect electronic signatures using PDF

Add signers to your PDF documents using our E-Sign feature. Simply open Soda PDF Desktop or Soda PDF Online and use the Request Signature tool to send your document out for esignatures.

Media blog

How To Electronically Sign a PDF (Using Soda PDF E-Sign)

Electronically sign PDF documents using Soda PDF’s easy-to-use E-Sign tool. Simply open a PDF document in our Desktop or Online PDF software solution and click on the E-Sign feature.

Media blog

Digital signatures vs. electronic signatures: what’s the difference?

Unlike digital signatures, electronic signatures (or esignatures) are a representation of your legally binding hand-written signature that can be applied to contracts, invoices, or agreements remotely.

*Mogą obowiązywać limity wielkości i dziennego użycia. Avanquest 2023, wszelkie prawa zastrzeżone.