Đánh Số Trang

Thêm số trang vào tệp tin chỉ trong vài giây.

  • Từ Google Drive
  • Từ Dropbox

Hoặc thả tệp tin vào đây

Đánh giá công cụ này
()

Cách thêm số trang

1Chọn

Tải lên tài liệu từ máy tính hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây để đánh số trang. Để bắt đầu thêm số trang vào tài liệu, bạn cũng có thể kéo và thả tệp tin của mình vào hộp để tải lên.

2Dạng thức

Lựa chọn là của bạn! Chọn các tùy chọn, chẳng hạn như phạm vi trang bạn muốn số trang xuất hiện, và định dạng phông chữ, cỡ chữ và vị trí của số trang. Thậm chí bạn có tùy chọn bắt đầu từ một số không phải 1.

3Xem và Tải Xuống

Sau khi các trang của bạn đã được đánh số, hãy truy cập tài liệu bằng cách tải tệp tin PDF xuống máy tínhhoặc thông qua liên kết an toàn sẽ được gửi đến email của bạn. Bạn có thể truy cập tài liệu này trong khoảng thời gian 24 giờ.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày. Avanquest 2023, bảo lưu mọi quyền.