Mở khóa PDF trực tuyến

Công cụ mở khóa PDF trực tuyến của chúng tôi sẽ giúp mở khóa các tệp tin PDF.

  • Từ Google Drive
  • Từ Dropbox

hoặc thả tệp tin vào đây

Vui lòng đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để mở khóa tệp của mình.

Đánh giá công cụ này
()

Cách mở khóa tập tin PDF

1Chọn một tập tin cần mở khóa

Chọn tệp tin PDF cần mở khóa: tải một tệp tin PDF muốn xóa mật khẩu lên từ máy tính, hoặc từ một dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox. Bạn cũng có thể trực tiếp kéo tệp tin từ máy tính của mình. Kéo và thả tệp tin PDF vào hộp từ máy tính của bạn để bắt đầu gỡ mật khẩu và mở khóa tệp tin PDF.

2Mở khóa mật khẩu PDF

Nhập và sử dụng mật khẩu từng dùng để hạn chế quyền truy cập vào tệp tin PDF. Nếu mật khẩu bạn nhập khớp với mật khẩu được tạo để khóa tệp tin, PDF sẽ mở khóa và gỡ bỏ tất cả mọi hạn chế đối với tập tin. Sau đó, bạn sẽ có thể tự do truy cập tệp tin PDF.

3Xem và tải xuống

Khi tệp đã được mở khóa và nhập mật khẩu PDF, hãy tải xuống máy tính của bạn hoặc lưu vào tài khoản lưu trữ tệp trực tuyến để truy cập tệp. Sau đó, bạn có thể xem tệp PDF trong trình duyệt.

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Bạn kiểm soát mức bảo vệ trong tài liệu của bạn

Tài liệu của bạn có thể đã được bảo vệ dưới các hình thức hạn chế hoặc bảo mật bằng mật khẩu khác nhau. Một số hình thức bảo vệ sẽ hạn chế quyền truy cập vào toàn bộ tài liệu, hoặc hạn chế những hành động nhất định trong tệp tin đó (trích xuất các trang hoặc, sửa nội dung trong tài liệu, chuyển đổi PDF: chuyển đổi tệp tin sang định đạng PDF hoặc chuyển đổi từ định dạng PDF sang các định dạng khác, v.v.). Quyền được bảo vệ bằng mật khẩu trong tài liệu chỉ cho phép người dùng điền vào các mẫu đơn, và có thể không cho sao chép hoặc in văn bản đối với những người dùng không có mật khẩu.

Tìm hiểu thêm về gỡ bảo mật bằng mật khẩu

Gỡ tính năng bảo mật PDF để chỉnh sửa tài liệu

Công Cụ Gỡ Mật Khẩu PDF trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn gỡ bỏ các hạn chế bằng mật khẩu trong tài liệu để mở khóa PDF. Hãy chia sẻ tập tin PDF của mình mà không cần chia sẻ mật khẩu! Gỡ mật khẩu PDF cho phép bạn chia sẻ tệp tin PDF với một người khác, mà không cần phải tiết lộ mật khẩu của bạn, và tập tin PDF đó vẫn có thể được chỉnh sửa.

Thay đổi sự cho phép

Một khi bạn đã gỡ bảo vệ bằng mật khẩu và sửa tài liệu của bạn, bạn có thể sử dụng công cụ Soda PDF Protection từ ứng dụng trực tuyến hoàn chỉnh của chúng tôi để thêm mật khẩu mới hoặc thay đổi sự cho phép.Hãy thử các công cụ trực tuyến khác của chúng tôi đối với nhu cầu tài liệu của bạn. Sử dụng công cụ chuyển đổi PDF để chuyển đổi tệp tin sang định đạng PDF hoặc chuyển đổi từ định dạng PDF sang các định dạng khác.

Các công cụ PDF khác

Mở khóa bảo mật PDF chỉ là một trong những dịch vụ PDF của chúng tôi. Hãy chuyển đổi tệp tin sang định đạng PDF hoặc chuyển đổi từ định dạng PDF sang các định dạng khác bằng các công cụ chuyển đổi PDF của chúng tôi. Hãy thử nhiều công cụ PDF trực tuyến hiện có hoặc thông qua ứng dụng trên máy tính. Chỉnh sửa, hợp nhất, tách hoặc chuyển đổi tệp tin sang định đạng PDF hoặc chuyển đổi từ định dạng PDF sang các định dạng khác bằng các công cụ dễ sử dụng của chúng tôi.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày. Avanquest 2024, bảo lưu mọi quyền.